Privacy Policy

מדיניות הפרטיות

מאחר ומפעילי אפליקציית SOS lifesaver (להלן “האפליקציה”)  מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט ובאפליקציה שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-“המיזם”), החליטו מפעילי האפליקציה לפרסם את מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות במיזם, והם מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילי האפליקציה ביחס לפרטיות המשתמשים במיזם, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים במיזם או הנאסף על-ידה בעת השימוש במיזם

כללי

בעת שימוש בשירותי המיזם  נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים במיזם. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים במיזם או בעת רכישת שירותים ו/או מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

על מנת להפעיל את השירות דרוש למערכת שמך, מספר הטלפון שלך, וכתובתך – על מנת שנוכל לרשום אותך למערכת, גישה למיקום (כדי שנאמני החיים יוכלו לאתר אותך על המפה בעת הצורך) גישה לאנשי הקשר (כדי שתוכל לזמן נאמני חיים), גישה להתקשרות (כדי שנוכל לאפשר לך להתקשר לנאמן שלך ולמי שזקוק לעזרה ממך בחיוג מהיר בעת הצורך) גישה לשליחת SMS (כדי שנוכל לשלוח בקשה לנאמנות מחברים שבחרתם וכן התראות לנאמנים שלכם), גישה לקבצים והרשאה לשליחת הודעות פוש (הודעות בתוך האפליקציה) כדי שנוכל להתריע ולשלוח סירנה או כל התרעה אחרת ישירות למכשיר שלכם.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה. עם זאת, מפעילי האפליקציה אינם יכולים להבטיח שמאגרי המידע של המיזם חסינים מפריצות של צד ג’ ולפיכך למרות המאמצים שהם וספקיהם משקיעים בשמירה על מאגרי המידע, הם לא ישאו בכל נזק שיכול ויגרם כתוצאה מפריצה למאגרי המידע שלהם ו/או של מי מספקיהם.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  •         לאפשר  להשתמש בשירותים שונים במיזם.
  •         לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים במיזם.
  •         לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  •         לצורך רכישת מוצרים ושירותים במיזם – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  •         כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את מפעילי האפליקציה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני והודעות טקסט

יתכן ומפעילי האפליקציה יהיו  מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות טקסט ו/או הודעות פוש, מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי של בתי העסק המפרסמים במסגרת המיזם שלהם.

מידע כזה ישוגר אליך היות ובעצם הצטרפותך למיזם כמשתמש רשום כהגדרתו בתנאי השימוש או כבעל עסק כהגדרתו בתנאי השימוש, הבעת את הסכמתך לכך. אולם בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. מובהר כי הדבר יהיה כרוך במחיקתך כמשתמש רשום או כבעל עסק.

מפעילי המיזם לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילי המיזם לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר ובאפליקציה אלא במקרים המפורטים להלן:

  •         אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
  •         במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
  •         אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
  •         אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  •         אם מפעילי האפליקציה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים ו/או האפליקציה לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזגו עם גוף אחר או ימזגו את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

האתר האפליקציה משתמשים ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

מפעילי האפליקציה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע

מפעילי האפליקציה מיישמים באתר ובאפליקציה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל dfusmax@gmail.com

בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילי האפליקציה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בבאנר בעמוד הבית של אתר האינטרנט של המיזם ו/או תשלח אליך הודעת מייל בעניין.

SOS Lifesaver(SOS Life & Services)

Access your contacts

The app uses phone call permission

Location permission

SOS Lifesaver The app has access to Location permission. It is used to send your location on the map in times of trouble.